04 de juliol 2008

Mirmanda i les fronteres

Mirmanda va participar el passat mes de maig en la organització, difusió i debat de les Jornades "L'(a)frontera. Història, Pensament i Paisatge", organitzades conjuntament amb la revista-grup Manuscrits de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), l'Ajuntament de Perpinyà; i amb el suport de l'AGAUR(Ajuts de la Generalitat) i l'IRMU (Institut Ramon Muntaner.
Per a qui vulgui consultar el programa general:
- en català: http://www.mirmanda.com/prog/cat/afronteres.pdf
- en francès: http://www.mirmanda.com/prog/fr/afronteres_fr.pdf

Durant els dies que va fer-se les jornades a Bellaterra (UAB), l'assistència va ser d'una quarantena de persones diàries; a Perpinyà, una trentena. Tot plegat, un èxit total tenint en compte la durada de les jornades i que hi van participar i assistir alumnes, estudiants de doctorat, professors i investigadors catalans, aragonesos, de la resta de l'Estat espanyol, com també de França i Itàlia.
Les jornades es publicaran en formats diversos: a la revista Manuscrits de la UAB; a la revista Mirmanda; en un llibre editat per l'Ajuntament de Perpinyà; i, potser, en algun altre mitjà electrònic. Aquestes jornades han servit per debatre i posar sobre la taula aspectes i temàtiques al voltant de la frontera que tot sovint passant desapercebudes, obrint les portes a un (re)pensar les fronteres des del segle XXI i davant d'uns anys en què el plantejament territorial i identitari sembla a l'ordre del dia, i no només per les "volgudes/dolgudes" commemoracions.

Trobareu informació addicional a http://fronteres.blogspot.com
Imatges i vídeos junt a l'explicació general del debat i els objectius:

Explicació de les Jornades | Explication des Journées:
El tema de la "frontera" ha esdevingut al llarg dels anys un dels aspectes més recurrents en tots els àmbits dels estudis de les ciències humanes i socials. Concepte i aplicació portats a debat continu, la "frontera" ha merescut centenars de llibres i estudis. Arribats al segle XXI, les reinterpretacions se solapen i s’introdueixen a voltes en camins manipulables sense per això extreure’n el perquè de la seva existència ni l’origen, ja que som lluny d’emprar l’afirmació "definitives" per a les "fronteres"...
(continua a : http://www.mirmanda.com/prog/cat/ExpAFRONTERES_Cat.pdf)

Au fil des ans, le thème de la « frontière » est devenu l’un des sujets les plus récurrents dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le concept et son application ont été constamment débattus, la « frontière » a été l’objet de centaines de livres et d’études. En ce XXIesiècle, les nouvelles interprétations se superposent et prennent de nouvelles orientations que l’on peut manipuler sans pour autant en expliquer l’existence ou l’origine, puisque nous n’employons pas l’ expression « définitives » concernant les « frontières »...
(continuation sur : http://www.mirmanda.com/prog/fr/ExpAFRONTERES_Fr.pdf)