18 de març 2015

Nou / Nouveau Mirmanda [9]: "Europa. Anada i tornada" / "L'Europe. Aller-retour"

Amigues i amics, ens plau comunicar-vos que ja tenim el nou número de Mirmanda "EUROPA. ANADA i TORNADA"... en pocs dies els subcriptors el rebran a casa i també es podrà trobar a les llibreries. És un número que pensa el paper de l'Europa actual, el què se'n pensa des d'aquí i el que se n'espera. Camina i assaja entre la crítica i l'esperança, entre la voluntat de canvi i l'adaptació europea, d'una Europa real i solidària, d'una Europa que sàpiga escoltar i on els mateixos habitants tinguin i assumeixin el seu rol. Aquest Mirmanda és una finestra oberta de reflexions i debats particulars, en el què el procés català, vist del mateix nord on es cou la revista, hi té un lloc principal.

Chers/Chères ami/es, nous sommes contents de vous annoncer que le dernier numéro de Mirmanda "EUROPE. ALLER-RETOUR" vient de paraître... en quelques jours, les abonnés recevront leur exemplaire chez eux et vous pourrez aussi la trouver dans les librairies (à Perpignan, Llibreria Catalana et Torcatis). Il s'agit d'un numéro sur le rôle de l'Europe actuellement, sur ce qu'on en pense depuis ici et ce qu'on en attend. Le numéro est un essai autour de la critique et l'espoir, entre la volonté de changement et l'adaptation européenne, d'une Europe réelle et solidaire, d'une Europe qui sache écouter et où les habitants eux-mêmes aient et assument leur rôle. Ce numéro de Mirmanda est une fenêtre ouverte de réflexions et débats particuliers, dans lequel le procès actuel catalan est bien au centre, cela dit vu depuis le nord catalan, là où la revue est forgée.

 
Índex Mirmanda núm. 9

EUROPA. ANADA I TORNADA / L’EUROPE. ALLER-RETOUR

EDITORIAL

DOSSIER

PART I – EUROPA, CATALUNYA I…
Antoni Martí Monterde, "Catalunya (Europa)"
Sebastià Bennasar, "Les fronteres interiors"

PART II – UNA REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA
Ricard Vilaregut, "Sobre l’encaix europeu d’una Catalunya independent"
Thomas Perrin, "La Catalogne dans l’Europe. Entre évidence et stratégie"
Patrick Roca, "Et si on écoutait les Catalans?"

PART III – LES TERCERES VIES D’EUROPA
Gerard Horta, "Viaranys sociopolítics respecte a la Unió Europea del IV Reich"
Gerard Rosich, "La independència i/de la Unió Europea"
Nicolas Lebourg, "L’oferta i la demanda de l’extrema dreta a Europa"
Enric Borràs, "El fracàs europeu de l’extrema dreta al sud del Vallespir"

PART IV – MIRADES DE FUTUR
Eduard Guiu, "L’Energia de Catalunya: tres transicions per al segle XXI"
Carsten Sinner i Òscar Bernaus, "La docència de llengües minoritzades: el repte del català a Leipzig"

VÀRIA (PART V)
Daniel Roig, "Mirall trencat: cultura popular i relacions transfrontereres entre el nord i el sud de Catalunya durant els anys trenta"
Ariela House, "Passar el Pertús sense passaport: l'alternativa dels passis fronterers, 1958-1978"

FOTOGRAFIES: Oriol Clavera

***
Podeu trobar la revista a les llibreries o bé adquirir-la (o subscriure-vos) online a través del portal http://www.editorialafers.cat/web/ca/botiga.html?page=shop.browse&category_id=49