20 d’abril 2009

Nou Mirmanda [3] - Pensar l'(a)frontera / Nouveau Mirmanda [3] - Penser l'(a)frontière

Les fronteres són més que simples barreres físiques. Són aquella rigidesa que portem a l’interior: prejudicis, judicis de valor, diferències, pors –físiques i mentals–, violències exteriors que conviden a seguir el camí... Tot i més fan les fronteres interiors. L’home es mou per la mirada i el sentiment, pel que veu i pel que percep, i acostuma a fer de la frontera un element físic, una raó exclusivament política i administrativa. Tot i així, les fronteres, més que cap altra element geohistòric, són per definició no-definitives. Són dinàmiques, geoestratègiques, necessàries, per tant, necessàriament mòbils i inestables. Tant se val el temps i la durada de la seva aparent estabilitat. De fet, quan més s’incideix en elles, en les persones que l’han de viure, de prop o de lluny, física o mentalment, més s’explicita la seva incoherència.
Per pensar i parlar de les fronteres interiors, les ideològiques, les del paisatge i tantes altres mirades que evoquen més l’(a)frontera, Mirmanda s’acompanya aquesta vegada de projeccions personals, humanes i de la natura, imatges d’horitzons... a través de la mirada d’Ernest Abentín, un fotògraf sense altra pretensió que captar la identitat de les vides pròpies i dels altres, els seus límits, els interiors i les fronteres que no existeixen més que en la retina del subconscient.
Deixar viure el subconscient és una de les úniques possibilitats de defugir el confort d’allò establert, per fer viure la realitat a partir d’associacions d’idees, potenciant visions creuades i fent aparèixer, lluny dels clixés, les instantànies d’un espai humà que està canviant. No pas des de les limitacions –politiques o institucionals– d’un món que s’ha autoproclamat real, sinó a partir de les múltiples i complexes capes de projeccions, sensacions, ressentiments, pensaments o accions que funden allò humà.
Aquest número de la revista Mirmanda es vol retrat viu d’aquesta consciència i naturalitat afronterera. Una simple innocència.

Des d’una (a)frontera, Mirmanda.


Podeu trobar el nou número de mirmanda
[Pensar l’(a)frontera]
a les principals llibreries


-------------------------------------------------------

Les frontières sont bien plus que de simples barrières physiques. Elles sont cette rigidité que nous portons en nous: préjugés, jugements de valeur, différences, peurs -physiques et mentales-, agressions extérieures qui empêchent le questionnement et invitent à continuer sa route. Telles sont nos frontières intérieures. L’homme, guidé par le regard et par les sentiments, par ce qu’il voit et par ce qu’il ressent, s’est accoutumé à définir la frontière comme un élément physique justifié exclusivement par des logiques politique et administrative. De fait, les frontières, plus que tout autre élément géographique et historique ne peuvent être, par définition, définitives. Elles sont, par nature, dynamiques, géostratégiques, nécessaires et par conséquent, nécessairement mobiles et instables. Peu importent la durée de leur définition et le degré de leur apparente stabilité. Ainsi, plus leurs présences s’imposent-elles, plus leurs incohérences se révèlent-elles.
Afin de conceptualiser et d’illustrer ces frontières intérieures, idéologiques, physiques et d’accompagner toutes ces visions qui revoient à l’(a)frontière, Mirmanda s’est enrichie d’images d’hommes, de nature et d’horizon à travers le regard d’Ernest Abentín, un photographe sans autre prétention que celle de capter l’essence des existences, leurs limites et celles des frontières qui n’existent que dans la vision de l’inconscient.
Dépasser ces projections de l’inconscient et abandonner le confort qu’elles procurent pour faire vivre la réalité à partir d’associations d’idées et de visions croisées reste l’unique chemin pour faire apparaitre, loin des clichés, les instantanés d’un espace humain qui évolue. Il ne s’agit pas des limites politiques ou institutionnelles d’un monde qui s’est autoproclamé réel mais des multiples et complexes niveaux de projections, sensations, ressentis, réflexions ou actions qui fondent l’humain
Ce numéro de la revue Mirmanda est le reflet fidèle de cette conscience, de cette réalité naturellement afrontalière.

Depuis une (a)frontière, Mirmanda.


Retrouvez le nouveau numéro de mirmanda
[Penser l’(a)frontière]
Dans les principales librairies