09 de novembre 2010

De mirmanda i les pràctiques "transfrontereres", d'un país simplement obert...

La darrera setmana d'octubre, mirmanda va aprofitar la presentació a Perpinyà i Figueres del seu quart número "Visions creuades. Exilis, persones i fronteres" per a plantejar amb persones de diferents àmbits professionals així com amb el públic assistent o les institucions que hi van participar, la realitat de la pràctica "transfronterera", més enllà dels mateixos límits administratius, passant per l'evidència de les voluntats o no polítiques, i la necessitat d'empreses i projectes que, com el mirmandià, poden anar consolidant i atorgant naturalitat a un espai per definició europeu i amb tots els avantatges marcats per la UE en aquest sentit. Us convidem doncs a aportar les vostres idees així com a fer-ho possible dia a dia...


** De la presentació i debat que va tenir lloc a Perpinyà (26/X/10):

Avui+El Punt - Notícia: Visions creuades de la frontera amb ‘Mirmanda'. De Perpinyà a Figueres, i més enllà... http://www.avui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/322469-visions-creuades-de-la-frontera-amb-mirmanda.html

** De la presentació i intercanvis sobre la qüestió transfronterera a Figueres (28/X/11):

Teleprensa+9Diari - Notícia: http://www.teleprensa.es/girona-noticia-252495-Es-presenta-la-revista-Mirmanda2C-a-Figueres.html i també http://www.9diari.es/index.php/gent-i-oci/gent-i-oci-cultura-i-espectacls/13270-presentacio-de-la-revista-transfronterera-mirmanda